Oldalak

2011. február 13., vasárnap

Meghívó - Arany János-est - A lírikus Arany



"Ha levetve gyarló testet,
Úgy, mint ideállá fested,
Lengne hozzád tiszta szárnyán
Ez a szellem: elbocsátnám.
Igy, ne óhajtsd látni szembe:
Ember ő is, törpe, gyenge;
S tán becsét is, ha csalódnál,
Alább tennéd... a valónál.
"
  
(Emlékül - Ismerni akarónak)


Szeretettel meghívjuk a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, melynek témája Arany János lírai költészete, Kiss Eszter művésznő előadásában. A klubest időpontja: 2011. február 16. szerda, 19.30-21 óra.


"Fedezzük fel együtt a lírikus Arany Jánost, a versírót, akinek életművében az epikus fővonal (balladák, elbeszélő költemények, próza) mellett három lírikusi korszakot különböztetünk meg. Arra keressük majd a választ a szép (ismert és kevésbé ismert) versek olvasása közben, hogy milyen élethelyzet, milyen érzésvilág, hangulat késztette a költőt, hogy az általa olyannyira kedvelt epika helyett inkább a lírát használja kifejezőeszközül."
Kiss Eszter



Azt est folyamán elhangzó versek letölthetőek innen: letöltés.




Magyar költők, magyar költészet - Kiss Eszter előadássorozatának tematikája, 2011.

Kiss Eszter színművész előadássorozatának témái a magyar költészetről a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjában:

január: Petőfi Sándor - Színész vagy költő?

február: Tóth Árpád; A lírikus Arany

március: Az epikus Arany; Költőnők-nőköltők

április: József Attila szerelmei; A játékos Kosztolányi

május: "Remeték" a magyar irodalomban (Berzsenyi, Vajda János, Gárdonyi); Vörösmarty Mihály

június: Ady, az újító költő; Weöres Sándor


Az egyes előadások időpontjairól a meghívókból tájékozódhatnak majd. Az előadásokra mindenkit szeretettel várunk!

Tóth Árpád-est, 2011. február 2.




Rendszeres olvasók

Üzemeltető: Blogger.
/