Oldalak

2012. december 2., vasárnap

Meghívó - Kövek, macskák, angyalok: Angyalok

„…a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.”
(Pilinszky János)


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. december 10-én, hétfőn, 19 órai kezdettel! Kortárs szerzők verseiből válogat Molnár Krisztina Rita költő, tanár:

"Az angelos, a „fényességes” hírvivő hosszú századokon át méltósággal viselte hol szivárványszín, hol hófehér szárnyait. Az embernél magasabb rendű, halhatatlan teremtmény beragyogta a lelkeket és a templomkupolákat, és üzenetet hozott egy örökkévaló és tiszta világ létezéséről.
A kereszténység megbomlásával megváltatlanná lett ember viszonyát az isteni hírnökökkel Rilke megdöbbentő kijelentése példázza: „Iszonyú minden angyal.”
Iszonyú? Méltóságától megfosztott, vattapihés, csillámportól fényes karácsonyi angyalokhoz szoktatott lelkünk nehezen viseli a kijelentést.
Pedig az iszonyat, a rémület nem szokatlan angyal és ember találkozásakor. Rettentő szembesülni a halhatatlannal, az örökkévalóval, a nálunk hatalmasabbal. A betlehemi pásztorok első reakciója is az ijedelem volt.
Nem csoda hát, hogy a huszadik és huszonegyedik század kataklizmáinak költészetében és festészetében elsősorban dadogó, feledékeny, fekete, sebesült angyalokkal találkozunk. De nem csupán velük.


A következő irodalmi esten elhangzó versek szerzői: Acsai Roland, Lackfi János, Lator László, Kemény István, Molnár Krisztina Rita, Nagy Gáspár, Szabó T. Anna, Szlukovényi Katalin, Tóth Krisztina."
2012. november 30., péntek

Kövek, macskák, angyalok: Fény-képek
2012. november 19., hétfő

A KoKuKK Egyesület meghívója

„ÉSZAKI UTAZÁS”
SKANDINÁV GYEREKIRODALMI DÉLUTÁN
A KOKUKK EGYESÜLET NOVEMBERI IRODALMI PROGRAMJA
Telki, Pipacsvirág Általános Iskola
november 30.  17 óra


Mi a hazánkban is egyre népszerűbb északi gyerekirodalom titka? Mitől más az ezekben a mesékben megidézett világ, mint az általunk megismert magyar és közép-európai meséké?
Milyen az a mese, amelyik nem tanít, hanem megmutat?
Hogyan látják a gyerekek ezekben a történetekben az őket körülvevő hétköznapokat, apró-cseprőnek tűnő, számukra mégis fontos kérdéseket? Milyen az a humorral és szeretettel átszőtt mesevilág, ami közös a mai skandináv gyerekkönyvekben?

Részletes program:
 • Mesekuckó, ahová be lehet kuporodni mesét hallgatni
 • A skandináv gyerekirodalom sajátságai (Kerekasztal-beszélgetés felnőtteknek)
  Meghívott vendégeink: Dobos Éva műfordító, Bihari Zoltán, a Xantusz Könyv vezetője, Nyulas Ágnes, a Cerkabella Könyvkiadó, valamint Érsek Nándor, a Scolar Könyvkiadó vezetője
 • Beszélgetés Rém Rozi-ról
 • Gyerekkönyv-vásár
 • Kézműveskedés, ahol titokzatos tárgyakat készítünk: északi fényt és hímzett mukla-párnát, sőt, lehet, hogy igazi muklákat is…! (Hogy kik ők? Ha van, aki még nem tudja, feltétlenül jöjjön el!)
 • Ráadásul elkészítjük Findusz és Pettson karácsonyi puncsát…
2012. november 18., vasárnap

Meghívó - Kövek, macskák, angyalok: Fény-képek

„Isten ugyan a fény univerzumában sem föllelhető,
a fény mégis az ő leghitelesebb hasonlata.”
(Nádas Péter)


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. november 26-án, hétfőn, 19 órai kezdettel! Kortárs szerzők verseiből válogat Molnár Krisztina Rita költő, tanár:

"Nincs még egy lény az emberen kívül, amelyik tisztában lenne saját halálával. És az egyetlen, amelyik szeretné és képes megőrizni a tünékeny időt, miközben pontosan tudja, hogy amit megőriz, már a megragadás pillanatában szétfoszlik.
A permanens elmúlásból pontosan kivágott és megvilágított képek a megfoghatatlant állítják elénk különös módon. Különös módon, mert a képek, miközben a látvány fizikai létezésének illúzióját keltik a nézőben, egyúttal a memento mori katarzisát hozzák létre a lélekben.
A már megérinthetetlent ábrázoló fényképek újabb ihletői a költészetnek, sőt, a költészet képes nem létező fotográfiákat is létrehozni sajátos eszközeivel.
Legközelebb Lackfi János, Lator László, Kemény István, Mesterházi Mónika, Molnár Krisztina Rita, Szlukovényi Katalin, Takács Zsuzsa, Turbuly Lilla és Várady Szabolcs fény-kép verseit nézhetjük meg közelebbről."
2012. november 12., hétfő

Kövek, macskák, angyalok: Vonat, busz, villamos

2012. november 6., kedd

Meghívó - Kövek, macskák, angyalok: Vonat, busz, villamos


„Navigare necesse est, vivere non est necesse.”


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. november 12-én, hétfőn, 19 órai kezdettel!

Kortárs szerzők verseiből válogat Molnár Krisztina Rita költő, tanár:

"Hajózni muszáj. A feladat nem kisebb, mint eljutni innen oda, visszajönni, elvinni, ezt, azt, ami ránk lett bízva, a célt elérni, viharba kerülni, megmenekülni, túlélni az utat.

Persze ma már nem vihar, sem Szkülla és Kharübdisz tartóztat minket, sokkal inkább dugók, piros lámpák és ellenőrök, és nem partot érünk, nem kikötőt, csupán végállomást vagy pályaudvart. Az utazás sem kiváltság vagy rendkívüli esemény, mindenki közlekedik, tömegek törnek céljuk felé – vonaton, villamoson, buszon vagy metrón, állandó mozgásban vagyunk, megannyi Szindbád és Odüsszeusz vág naponta viszontagságos útjának. Vagy rosszabb esetben várja, hogy végre útra kelhessen. Még rosszabb esetben – mint Bőrönd Ödön, az utazás újkori hőse – egy bőröndön ülve, hogy a tearózsa kinyíljon az aszfaltkövön.

A huszadik század egyik népszerű közhelye szerint: Az élet olyan, mint egy villamos. Remélem, ennél több is kiderül róla, ha az utazás mából ismerős képeit közelebbről is megvizsgáljuk Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes, Kemény István, Lackfi János, Molnár Krisztina Rita, Szlukovényi Katalin, Takács Zsuzsa, Tamkó Sirató Károly és Varró Dániel verseiben."
2012. november 2., péntek

Kövek, macskák, angyalok: Macskák
2012. október 25., csütörtök

Meghívó - Kövek, macskák, angyalok: Macskák

„…s rejtélyes szemüket, mint fínom, tört homok,
      kis aranydarabok szikrái csillagozzák.”

(Charles Baudelaire)


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. október 29-én, hétfőn, 19 órai kezdettel!

Az élettelen kövek, az üres csigahéjak után élő, titokzatos lények lesznek a következő irodalmi est középpontjában. A macskák, az ókori Egyiptom tisztelt állatai hosszú évszázadokon át a sötét erők megtestesítői voltak a keresztény Európában. A rejtélyes négylábút a modern költészet emelte újra szemmagasságba. A függetlenség, a szerelem, a harmónia, a szabadság szimbolikus – és magányos – alakja. Néha azonban nem más, csupán a szeretnivaló hétköznapok megtestesítője.

Ez alkalommal Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes, Lackfi János, Molnár Krisztina Rita, Szlukovényi Katalin, Tóth Krisztina, Varró Dániel és Vass Tibor versein keresztül kerülünk közelebb a macskákhoz.

Persze csak akkor, ha ők is úgy akarják.

2012. október 15., hétfő

Kövek, macskák, angyalok: Kagylók, csigaházak

2012. október 3., szerda

Meghívó - Kövek, macskák, angyalok: Kagylók, csigaházak

„Csigahéjat hoztak énnekem.
  A tenger mappája benne énekel…”

(Federico Garcia Lorca: Tengeri csigahéj)


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. október 8-án, hétfőn, 19 órai kezdettel! 


A víztől, a partoktól a második alkalommal sem távolodunk el egészen. Vagy mégis? A végtelenről surrognak a fülünkhöz szorított kagylók vagy a pusztulásról? Biztonságos menedéket vagy bezártságot idéznek a fehérre tisztult csigaházak? Az aranymetszés titkát hordozó apró mészvázak kódolt üzeneteit ma is kortárs költők – Karafiáth Orsolya, Lator László, Péntek Imre, Szabó T. Anna és Szlukovényi Katalin – versei segítenek megfejteni.Molnár Krisztina Rita
2012. szeptember 30., vasárnap

Kövek, macskák, angyalok: Kő

2012. szeptember 19., szerda

Meghívó - Kövek, macskák, angyalok: Kő


„…mindig talál a kavicsok közt egyre…”
(Pilinszky János: Egy szenvedély margójára)


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. szeptember 24-én, hétfőn, 19 órai kezdettel!

Első alkalommal köveket, kavicsokat keresünk együtt, mint Pilinszky tengerpartot járó kisgyereke. A tengerpartot járjuk együtt mi is, és távoli – vagy éppen nagyon is közeli – tájakat, ösvényeket, sziklahasadékokat kutatunk fel, hogy megtaláljuk a saját zsebbe dugható kavicsunkat, vagy éppen kősziklánkat, amire alapot lehet építeni. A vidék, természetesen a költészet vidéke, társaink pedig élő és holt költők:


Pilinszky János, Weöres Sándor, Lator László, Turbuly Lilla, Péntek Imre, Szlukovényi Katalin – és jómagam:

Molnár Krisztina Rita

2012. szeptember 11., kedd

Kövek, macskák, angyalok - Molnár Krisztina Rita irodalmi estjei

Szeretettel hívjuk és várjuk
KÖVEK, MACSKÁK, ANGYALOK
című irodalmi sorozatunk estjeire!MOLNÁR KRISZTINA RITA költő, tanár előadásain kortárs szerzők tematikusan válogatott verseivel ismerkedhetünk meg. A versek boncolgatása során olyan, egymástól sokszor nagyon különböző alkotók lírai eszköztárában is fel-felbukkanó tárgyakat járunk körül, melyek hétköznapiságukban is erős szimbolikát hordoznak és gyakran vonzzák azokat is, akik a lírában talán kevésbé járatosak. Mindeközben a költészet néhány műhelytitkára is fény derül.


Az előadásokat 19 órai kezdettel az alábbi időpontokban tartjuk:

szeptember 24.

október 8.

október 29.

november 12.

november 26.

december 10.Kagylók, csigaházak

Macska

Vonat, busz, villamos

Fényképek

AngyalokAz előadó elsősorban a következő szerzőktől válogat verseket: Karafiáth Orsolya, Kemény István, Kiss Judit Ágnes, Lackfi János, Lator László, Mesterházi Mónika, Nagy Gáspár, Péntek Imre, Szabó T. Anna, Szlukovényi Katalin, Takács Zsuzsa, Tóth Krisztina, Turbuly Lilla, Varró Dániel, Vass Tibor.


2012. június 12., kedd

Reini könyvbemutató, 2012. június 9.


A XIX. Pátyi Pincenapok megnyitóján került sor Sz. Kiss Mária Reini című interjúkötetének bemutatójára, a pátyi Közösségi Házban. A könyvben a néhai dr. Gyökössy Endre református lelkész, pszichológus felesége, Ruck Reinhild emlékezik kettőjük életére.
A bemutató szervezője és moderátora: Sz. Kiss Mária, a kötetet méltatta: Leveleki Gyöngyvér, közreműködtek: Kiss Eszter színművész és Karvázy Szabolcs.


"A jó családból való svájci lányt felkérik táncolni, ő megy, mert illedelmes, aztán hipp-hopp, feleségül veszi egy igazi marslakó. Kikötnek egy robbanékony vérmérsékletű alakokkal teli, lapos országban, valahol a világ végén, ahol az ember lelógathatja a lábát a semmibe. Közben háború jön, forradalom, diktatúra, a férjből, Dr. Gyökössy Endréből, országszerte nevezetes lelkipásztor lesz, író ember, lelkek nagy ismerője. Történelmi kaland, humor, friss rálátás Magyarországra - ezt mind megkapjuk ettől a könyvtől. Egy asszony, akiben valaki benne énekel. Aki fohászát szegezi szembe a rárontó orosz katonával. Aki nyelvkönyvből tanult főzni. Aki végigspórolta az életét, de legfőbb aranytartaléka a svájci frankban ki nem fejezhető szeretet. "
Lackfi János


Szeretettel ajánljuk a kötetet, mely hamarosan kölcsönözhető a Könyvtárból!

2012. május 31., csütörtök

Meghívó - Egy kínai Pátyon

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. június 4-én, hétfőn, 19 órai kezdettel!

Ko Fej kortárs kínai író novelláját felolvassa és elemzi: Lackfi János költő, író, műfordító, egyetemi docens.


KO FEJ egyetlen magyarul olvasható novellája hozza mindazt az egzotikumot, amit egy kínai szerzőtől elvárhatunk, sőt, jócskán rá is tesz pár szívlapáttal. Adott egy titokzatos idegen, aki messziről jön, szálka a falu szemében, és nyugalmas, filozofikus szemlélődéssel töltött, hosszú napok múltán egyszer csak gyalázatos tettre ragadtatja magát. A bűnhődés nem várat magára, ám az utolsó pillanatban beindul a hatalmas meselavina, és álmodott, megélt vagy kitalált sorsok sokasága zúdul ki az addig egyenes vonalú történetből, a császár, a diák, a kereskedő balladája, és az olvasó kábultan kérdezi: „Dsuang Szi álmodja a lepkét, a lepke őt, vagy mindkettejüket én?”
2012. május 9., szerda

Meghívó - Egy kubai Pátyon

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. május 14-én, hétfőn, 19 órai kezdettel!

Alejo Carpentier kortárs kubai író novelláját felolvassa és elemzi: Lackfi János költő, író, műfordító, egyetemi docens.

ALEJO CARPENTIER a kubai irodalom nagy figurája. Novellájában a cukornádon meggazdagodott, gyarmati barokk arisztokrácia mítosza elevenedik meg. A márki jómódú családba születik, miért is ne élhetné tovább az ősei által folytatott, mozgalmas, termékeny és kemény életformát, üzleti tárgyalások, lakomák, bálok, csodás hátasok, szerető feleség, szaladgáló porontyok és szorgos rabszolgák közegében? Mi sodor ellenállhatatlanul a hanyatlás felé egy sorsot? A lelket nyomasztó bűnök? Egy tragikus szerelem pusztító ereje? A terméketlenség átka? Egy kiégett társadalmi rendszer szétesése? Vajon az idő kereke visszaforgatható?2012. április 23., hétfő

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár meghívója
2012. március 22., csütörtök

Meghívó - Egy kanadai Pátyon

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. március 26-án, hétfőn, 19 órai kezdettel!

Alice Munro kortárs kanadai írónő novelláját felolvassa és elemzi: Lackfi János költő, író, műfordító, egyetemi docens.

ALICE MUNRO számos műve olvasható magyarul, épp ideje hát elmerülnünk egy frissen házasodott, átlagos kanadai fiatalasszony életének meglehetősen prózai, mégis felkavaró világában. A kis hölgy „időt kért” és kapott a sorstól, el kell döntenie, milyen hivatásra teszi rá az életét véglegesen, ám mindeközben népmesebeli királyfi módjára meg kell vívnia harcát egy hamisítatlan házi sárkánnyal, a főbérlő asszonnyal, aki kémkedni és basáskodni szeretne, s nem is válogatja meg a módszereit. A háttérben az idős asszony magatehetetlen férjének árnyéka magasodik, múltbeli komor titkok sejtelmével borzongatva az olvasót.2012. március 8., csütörtök

Meghívó - Egy amerikai Pátyon


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. március 12-én, hétfőn, 19 órai kezdettel!

Mona Simpson kortárs amerikai írónő novelláját felolvassa és elemzi: Lackfi János költő, író, műfordító, egyetemi docens.

MONA SIMPSON írásában minden szép és minden jó: amerikai elitegyetem, vakító zöldre beretvált pázsit, jó fej koleszos lányok, kitűnő bizonyítványok, álompasi a fűnyíró traktor nyergében… Van-e szebb, mint a bazi nagy Amerikai Álom? Jó, a szomszéd pasas kicsit problémás, nővé akarja operáltatni magát vagy mi a csuda, saját gyerekei anyjává, ha minden menetrend szerint megy. A szomszéd viszont csak szomszéd, itt, minálunk minden rendben megy, vagy mégsem. Mert, ugye, lopni például nem kellene. Meg valahogy a szexualitásnak is volnának határai. De kit érdekel mindez, míg kívülről nézve minden rendben van? De vajon meddig néz ki minden rendben lévőnek kívülről? Mikor robbannak az időzített bombák?François Emmanuel : Fekete tafota, 2012. február 27.

2012. február 28., kedd

A KoKuKK Egyesület meghívója


MEGHÍVÓ

A KODOLÁNYI JÁNOS FAL(U)MÚZEUM  MEGNYITÓJÁRA,

AZ „ÉN VAGYOK” PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE,
valamint

KODOLÁNYI JÁNOS EMLÉKTÁBLÁJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSÁRA


A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület (KOKUKK Egyesület) szeretettel meghívja Önt és kedves családját alábbi, 2012. március 9-én, a Pipacsvirág Általános Iskolában és a Kodolányi-háznál tartandó programjaira:


 • 17 óra A Kodolányi János Fal(u)múzeum megnyitója
A Pipacsvirág Általános Iskola (Telki, Muskátli utca 2.) aulájában most megnyíló, galéria jellegű állandó kiállítás a Telkiben született író, Kodolányi János életpályájának legfontosabb állomásait, írói munkásságát mutatja be fotókópiák, kéziratmásolatok és egyéb dokumentumok segítségével.
(A kiállítás szakmai referense Sulyok Bernadett irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa.)

 • 17.30  Az „Én vagyok...” című prózaíró pályázat eredményhirdetése
A Kodolányi János Én vagyok című regényéből választott részlet nyomán írt prózai munkákat négytagú zsűri bírálta el:

Kodolányi Gyula, József Attila-díjas író, költő, a zsűri elnöke,
Sulyok Bernadett irodalomtörténész, Kodolányi-kutató (Petőfi Irodalmi Múzeum),
Boross Klára, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosa (Kokukk Egyesület),
Béresné Dávid Magdolna, a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár vezetője

A három kategóriában (gyermek, fiatal és felnőtt) meghirdetett pályázat díjkiosztóján a nyertesek részleteket olvasnak fel a díjazott írásokból.

 • 18.30 Koszorúzás
A hagyományosan Kodolányi János születésének évfordulójához kapcsolódó koszorúzás a szülőházon (Telki, Fő utca 31.) elhelyezett emléktáblánál zajlik majd mécsesgyújtással, és az író egyik művéből választott részlet felolvasásával.

 
KOKUKK Egyesület


2012. február 23., csütörtök

Meghívó - Egy belga Pátyon

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, 2012. február 27-én, hétfőn, 19 órai kezdettel!

François Emmanuel kortárs belga író novelláját felolvassa és elemzi: Lackfi János költő, író, műfordító, egyetemi docens.

FRANÇOIS EMMANUEL történetének hőse unott, unatkozó és unalmas matematikatanár, aki az Isten háta mögötti Soetz-Kirkfasseni vasútvonalon szunyókálva tölti napjait munkába menet és munkából visszajövet. Napközben elviselhetetlen számtanpéldákkal gyötri tanítványait és főként azok szüleit, mégsincs kész megoldóképlete a helyzetre, mikor a végzet elébe toppan, mégpedig egy Elveszített Női Táska képében. Szegény barátunk nem tudja, hogy egy efféle kézitáskába befelé vezet út, de onnan kifelé aligha. Csak belegabalyodni lehet a Nőbe, nyomozni utána eszeveszetten, állomásokon, illatszerboltokon, rendőrkapitányságokon és büdös csavargók nyomortanyáin keresztül, miközben a sóvárgott cél hol közeledik, hol távolodik. Vajon minden retikül-kutató délibábot kerget?Bohumil Hrabal: Münchhausen, 2012. február 13.

2012. február 3., péntek

Lackfi János irodalmi estjei - tavasz

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt
VILÁGOK HARCA PÁTYON
című irodalmi sorozatunk estjeire!
Február 13-án, hétfőn, 19 órai kezdettel
EGY CSEH PÁTYON


BOHUMIL HRABALT nem kell bemutatni a nagyközönségnek, novellájának hőse, Hant’a talán mégis jó, ha most beteszi a lábát Pátyra. Erre a figurára nagyon is jellemző az agyonverhetetlenül nagydumás Hrabal-hősök hadovája és kényszeres szerepjátszása. Kalandjainak epicentruma egy papírhulladék-újrahasznosító üzem a létező szocializmus napjaiban, s ő innen kiindulva próbálja a maga vásottul kisemberi módján boldogítani avagy sikítófrászba kergetni az emberiség kézre eső, csehebbik részét. Lássuk, hogyan sikerül ez neki!

Február 27-én, hétfőn, 19 órai kezdettel
EGY BELGA PÁTYON


FRANÇOIS EMMANUEL történetének hőse unott, unatkozó és unalmas matematikatanár, aki az Isten háta mögötti Soetz-Kirkfasseni vasútvonalon szunyókálva tölti napjait munkába menet és munkából visszajövet. Napközben elviselhetetlen számtanpéldákkal gyötri tanítványait és főként azok szüleit, mégsincs kész megoldóképlete a helyzetre, mikor a végzet elébe toppan, mégpedig egy Elveszített Női Táska képében. Szegény barátunk nem tudja, hogy egy efféle kézitáskába befelé vezet út, de onnan kifelé aligha. Csak belegabalyodni lehet a Nőbe, nyomozni utána eszeveszetten, állomásokon, illatszerboltokon, rendőrkapitányságokon és büdös csavargók nyomortanyáin keresztül, miközben a sóvárgott cél hol közeledik, hol távolodik. Vajon minden retikül-kutató délibábot kerget?
Március 12-én, hétfőn, 19 órai kezdettel
EGY AMERIKAI PÁTYON


MONA SIMPSON írásában minden szép és minden jó: amerikai elitegyetem, vakító zöldre beretvált pázsit, jó fej koleszos lányok, kitűnő bizonyítványok, álompasi a fűnyíró traktor nyergében… Van-e szebb, mint a bazi nagy Amerikai Álom? Jó, a szomszéd pasas kicsit problémás, nővé akarja operáltatni magát vagy mi a csuda, saját gyerekei anyjává, ha minden menetrend szerint megy. A szomszéd viszont csak szomszéd, itt, minálunk minden rendben megy, vagy mégsem. Mert, ugye, lopni például nem kellene. Meg valahogy a szexualitásnak is volnának határai. De kit érdekel mindez, míg kívülről nézve minden rendben van? De vajon meddig néz ki minden rendben lévőnek kívülről? Mikor robbannak az időzített bombák?
Március 26-án, hétfőn, 19 órai kezdettel
EGY KANADAI PÁTYON

ALICE MUNRO számos műve olvasható magyarul, épp ideje hát elmerülnünk egy frissen házasodott, átlagos kanadai fiatalasszony életének meglehetősen prózai, mégis felkavaró világában. A kis hölgy „időt kért” és kapott a sorstól, el kell döntenie, milyen hivatásra teszi rá az életét véglegesen, ám mindeközben népmesebeli királyfi módjára meg kell vívnia harcát egy hamisítatlan házi sárkánnyal, a főbérlő asszonnyal, aki kémkedni és basáskodni szeretne, s nem is válogatja meg a módszereit. A háttérben az idős asszony magatehetetlen férjének árnyéka magasodik, múltbeli komor titkok sejtelmével borzongatva az olvasót.


Május 14-én, hétfőn, 19 órai kezdettel
EGY KUBAI PÁTYON


ALEJO CARPENTIER a kubai irodalom nagy figurája. Novellájában a cukornádon meggazdagodott, gyarmati barokk arisztokrácia mítosza elevenedik meg. A márki jómódú családba születik, miért is ne élhetné tovább az ősei által folytatott, mozgalmas, termékeny és kemény életformát, üzleti tárgyalások, lakomák, bálok, csodás hátasok, szerető feleség, szaladgáló porontyok és szorgos rabszolgák közegében? Mi sodor ellenállhatatlanul a hanyatlás felé egy sorsot? A lelket nyomasztó bűnök? Egy tragikus szerelem pusztító ereje? A terméketlenség átka? Egy kiégett társadalmi rendszer szétesése? Vajon az idő kereke visszaforgatható?
Június 4-én, hétfőn, 19 órai kezdettel
EGY KÍNAI PÁTYON

KO FEJ egyetlen magyarul olvasható novellája hozza mindazt az egzotikumot, amit egy kínai szerzőtől elvárhatunk, sőt, jócskán rá is tesz pár szívlapáttal. Adott egy titokzatos idegen, aki messziről jön, szálka a falu szemében, és nyugalmas, filozofikus szemlélődéssel töltött, hosszú napok múltán egyszer csak gyalázatos tettre ragadtatja magát. A bűnhődés nem várat magára, ám az utolsó pillanatban beindul a hatalmas meselavina, és álmodott, megélt vagy kitalált sorsok sokasága zúdul ki az addig egyenes vonalú történetből, a császár, a diák, a kereskedő balladája, és az olvasó kábultan kérdezi: „Dsuang Szi álmodja a lepkét, a lepke őt, vagy mindkettejüket én?”
Blogarchívum

Rendszeres olvasók

Üzemeltető: Blogger.
/