Oldalak

2011. május 24., kedd

Meghívó - A magyar irodalom remetéi: Berzsenyi, Gárdonyi, Vajda

"Reménylek. Amit század nem tehet,
Az ezredek majd megteendik azt."

(A Pesti Magyar Társasághoz ‐ 1815)Szeretettel meghívjuk a Könyvtár Irodalmi Klubjának következő estjére, melynek témája A magyar irodalom remetéi (Berzsenyi Dániel, Gárdonyi Géza és Vajda János költészete), Kiss Eszter művésznő előadásában. A klubest időpontja: 2011. május 25. szerda, 19.30-21 óra.

Azt est folyamán elhangzó versek letölthetőek innen: letöltés, valamint Vajda János Végtelenség című verse innen: letöltés.1 hozzászólás - Írja meg a sajátját itt!:

jakab írta...

Az alábbi – ezelőtt 22 évvel írt –előszót, noha némely állításai, mint az, mely vadászati műnyelvünk s ebbeli szakirodalmunk kezdetlegességére vonatkozik, meglehetősen túlhaladottnak tekinthetők, mindazonáltal mégis, csaknem szó szerint, meghagyandónak véltem e mű elején, főleg azért, mert azt hittem, hogy az olvasóra is örvendetes benyomást teend, ha ezen már félig-meddig történelemadatszerű elmélkedést olvasva, összehasonlítva a jelent az oly közel múlttal, fölkiálthat, hogy ime, hála égnek, e téren is csak haladtunk már észrevehetőleg; az ohajtás, mely itt kifejezve lőn, immár jó részben teljesült; vadászati irodalmunk föllendült, nyelvművelésünk ez ága gyors fejlődésnek indult, szóval közművelődési haladásunk e téren is közel áll ahhoz, hogy e részben is az európai szinvonalba sorakozzunk.
….
Hogy e célt elérhettem, azt mutatja e munkámnak hazai viszonyainkhoz képest tetemes és folytonos kelendősége, valamint tekintélyes szakközlönyök elismerése. Végül pedig ama körülmény, hogy a lefolyt időköz alatt, - bár mint örömmel említém – jelentősen föllendült vadászirodalomunkban nem jelent meg oly könyv, mely e kézi könyvecskét fölöslegessé tenni csak meg is kisérlette volna.
Mindezen szempontok, úgy hiszem, eléggé megmagyarázzák az indokokat, melyek a kiadóhivatalt arra bátoríták, hogy e munkát ezen újabb, átdolgozott kiadásban közzé tegye, azon hiszemben, hogy ezzel hézagot pótol, s egy közkivánatot teljesít.
Budapesten, január 30-án 1896. Cs. Á.

A szerző előszava a negyedik kiadáshoz.

Ki a szerző?

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Üzemeltető: Blogger.
/